Geschiedenis

Wie denkt aan het jaar 1989 denkt aan de val van de Berlijnse muur, de studenten opstand op het plein van de hemelse  vrede en uiteraard de eerste Blasphemy. Wij nemen u mee naar de tijd dat de roeiers nog harig waren en seks nog vies was.

De twee mooiste roeiverenigingen in het land werden het maar niet eens welke kleur blauw de mooiste was. Het donkerblauw van Triton of het lichtblauw van Njord. Om de stront over de kleuren van de vlaggen te beslechten werd in 1989 besloten een wedstrijd te organiseren. Om de strijd tussen de twee blauwe verenigingen in banen te leiden werd door Competitie Commissarissen de heer Cohen Jehoram van Njord  en mejuffrouw Vollebregt van Triton de Blasphemy in het leven geroepen. De Blasphemy, letterlijk “de godslastering”, zou voor eens en voor altijd de heerser van het water en daarbij de mooiste kleur blauw bepalen.

Maar, jaren later is de eeuwige strijd tussen Triton en Njord nog steeds niet besloten. De race die inmiddels de naam “Strontrace” heeft verkregen -naar de eeuwige stront tussen Triton en Njord- wordt nog steeds verroeid. De strijd om de mooiste kleur verplaatste zich het Galgewater naar het Merwedekanaal. De roeiers, inmiddels minder harig maar nog steeds met een bonkende competitiedrang, begonnen de strijd na het water voort te zetten in de sociëteit. Niemand kan zich de uitslag van de strijd herinneren. Misschien wel door de alcoholdampen die herinneringen doen vervagen, wellicht omdat er nooit een winnaar zal zijn.

Achtentwintig jaar later is de strijd nog steeds gaande. Wie zal dit jaar de heerser op het water zijn? Vergaar eeuwige roem door de strijd tussen de competitie vloten der de K.N.S.R.B. verenigingen te winnen.