Wedstrijd reglement

Iedere ploeg dient €10,- of een ov-chipkaart mee te nemen als borg voor het rugnummer. Ook dient iedereen gekleed te zijn in een wedstrijdoutfit.

REGLEMENT BLASPHEMY 2018

Opgesteld door de Competitie Commissie 2017-2018 der U.S.R. “Triton” en de Competitie Commissie 2017-2018 der K.S.R.V. “Njord”.

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1.               Wedstrijddag

 1. De Blasphemy zal plaatsvinden op zaterdag 3 maart 2018 op U.S.R. “Triton” te Utrecht.
 2. Dagklassement wordt opgemaakt na finales over 500 meter. De plaatsing voor heat 2 gebeurt op basis van de snelste 16 ploegen. De plaatsing voor de kwart finale geschiedt naar aanleiding van de gemiddelde tijd over twee races van 500 meter. De plaatsing voor de halve finale en de finale geschiedt op basis van een knock-out systeem, waarbij de ploeg met de snelste tijd per race door gaat naar de finale.
 3. De uitkomst van finale wordt bepaald op basis van tijd.
 4. Bij het niet starten van een tijdrace en/ of finale, zal voor de gemiste heat(s) de langzaamste dagtijd worden toegekend.

Artikel 2.               Wedstrijdleiding

 1. Wedstrijdleiding is in handen van de Competitie Commissie der U.S.R. “Triton” (cc@usrtriton.nl) en de Competitie Commissie der K.S.R.V. “Njord” (cc@njord.nl), de Competitie Commissaris Werkende Leeden II der U.S.R. “Triton” (cwl2@usrtriton.nl) en de Commissaris voor het Competitie- en Fuifroeien der K.S.R.V. “Njord” (competitie@njord.nl)

Hoofdstuk 2. Deelname

Artikel 3:               De ploeg

De Blasphemy is voor onervaren eerstejaars studentenroeiers zoals is bedoeld in Artikel 14 lid 2 van het RvR van de KNRB. Om dit te waarborgen zijn enkele regels verbonden aan de samenstelling van de ploegen.

 1. In het C4+ veld mogen alleen eerstejaars onervaren competitieroeiers deelnemen.

Artikel 4.               Vervanging

Het is geoorloofd roeiers van een ploeg te vervangen door andere roeiers. Hierbij dient men zich aan de volgende regels te houden:

 1. Er mogen maximaal twee roeiers per ploeg worden vervangen.
 2. De vervangende roeiers dienen een onervaren status te hebben, zoals is beschreven in Artikel 3.
 3. De vervangende roeier moet van de eigen vereniging zijn.

Artikel 5.               Wijziging

 1. Wijzigingen van de samenstelling van een ploeg dienen altijd gemeld te worden aan de wedstrijdleiding en kunnen tot uiterlijk de dag van de loting worden doorgegeven.
 2. Wijzigingsaanvragen zullen worden behandeld door de organisatie, te weten beide Competitie Commissies.
 3. Mocht een ploeg gewijzigd zijn van samenstelling, dit niet gemeld hebben en deze wijziging leidt tot een oneerlijke competitie, dan zal deze ploeg worden uitgesloten voor de competitie.

Artikel 6.               Terugtrekking

Ploegen die zich terugtrekken voor de Blasphemy dienen dit voor 17 februari 2018 te hebben doorgegeven via het KNRB inschrijfsysteem.

Hoofdstuk 3. De Heat

Artikel 7.               Boottoewijzing

De toewijzing van de boten geschiedt door de organisatie. De boten die tijdens de Blasphemy gebruikt worden, zullen zoveel mogelijk van eenzelfde kwaliteitsklasse zijn. Mocht de kwaliteit van de boot tot een oneerlijke strijd leiden, dan zal er een tijdscorrectie worden toegepast.

Artikel 8.               De start

 1. Of een start geldig of ongeldig is wordt bepaald door de organisatie.
 2. Een start is ongeldig indien:
  1. Een boot niet op het bepaalde 500 meter punt ligt.
  2. Een boot voor het gegeven startsignaal vertrekt.
  3. Een boot materiaalpech heeft. Materiaalpech dient binnen 100 meter na de start gemeld te worden doordat de stuur een hand omhoog steekt om de start ongeldig te kunnen verklaren.

Artikel 9.               Materiaalpech

Het materiaal van de boot dient voor aanvang van de wedstrijd door de roeiers zelfstandig gecontroleerd te zijn. Hierdoor kan op bepaalde vormen van materiaalpech geen beroep worden gedaan zoals eerder omschreven staat in artikel 8.2.3. Er kan geen beroep worden gedaan op materiaalpech indien:

 1. Het aantoonbaar is dat de materiaalpech veroorzaakt is door de roeier.
 2. De materiaalpech voorkomen had kunnen worden door controle van het materiaal door de roeiers voorafgaand aan de wedstrijd.
 3. Indien er na 100m van de start sprake is van materiaalpech.

Artikel 10.               Behouden van baan

U dient ten alle tijde uw eigen baan te behouden. Indien deze regel overtreden wordt, geschiedt een straftijd van 10 seconden bovenop de door de ploeg geroeide tijd.

Hoofdstuk 4. Protestregelingen

Artikel 11.               Protestregeling Blasphemy

Bij onenigheid of twijfel over dagtijden of de uitslag van de Blasphemy kan er mondeling protest ingediend worden door een coach van de betreffende ploeg bij de wedstrijdleiding. Deze zullen uitspraak doen inzake het protest. Tegen deze uitspraak is geen beroep mogelijk.